กลุ่มงานสุขศึกษา

ขอเชิญ โหวตแบบเสื้อ รพ.บ้านหมี่ แบบเสื้อ โปโล และ แจ็คเก็ต เลือกทั้ง 2 แบบ แบบละ 1 ลาย

            ClickLogoHighRes

                 เข้าร่วม vote

โรงพยาบาลบ้านหมี่
139 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร:036-472051-6 โทรสาร:036471580