งบทดลองรายเดือน

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ตุลาคม 2560

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย พฤศจิกายน 2560

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ธันวาคม 2560

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย มกราคม 2561

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย กุมภาพันธ์ 2561

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย มีนาคม 2561

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เมษายน 2561

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย พฤษภาคม 2561

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย มิถุนายน 2561

 งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย กรกฏาคม 2561

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย สิงหาคม 2561