ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (งบค่าเสื่อม ปี 61)