ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาจ้างทำป้ายวัดตรวจสายตาแบบ Roll up จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ