ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการน้ำยาล้างห้องน้ำ จำนวน 148 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ