ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล ๓๓.๕๖๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ