ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน ๑๕ ถัง ประจำเดือนเมษายน๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ