ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องวัดอุณหภูมิที่หน้าผาก จำนวน ๓๐ เครื่อง ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ