ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ (กลุ่ม Special test) จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ