ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการตู้เย็นขนาด ๖.๕ คิว จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ