ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ