ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑,๖๐๐ ลิตร เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ