เผยแพร่แผนจัดซิ้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศสาตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ

เอกสารแนบ

 

1   2   3   

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์จรัญ   บุญฤทธิการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหมี่

โรงพยาบาลบ้านหมี่
139 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร:036-472051-6 โทรสาร:036471580