ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว สบู่เหลวล้างมือ จำนวน ๔๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ