ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการไมโครโฟนแบบมีสาย จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ