ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Sodium Hyaluronate ๑๘ mg/ml จำนวน ๑๕๐ กล่อง ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ