ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการตู้เย็น จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ