ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Strip ตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว จำนวน ๓,๐๐๐ Test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ