ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ