ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดปรับและควบคุมแรงดูด (Suction Regulator ๐-๗๖๐ mmHg) พร้อมขวดกันล้น จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ