ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล ๑,๖๐๐ ลิตร เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ