ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการพัดลมระบายอากาศ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ