ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กย-๑๙๓๑ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ