ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-๓๘๓๗ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ