ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการลำโพงเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ