ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการชุดตรวจหาส่วนประกอบของเลือดในอุจจาระ (Fit test) จำนวน ๑,๕๖๐ ชุด ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ