ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ อ.เฉลิมพระชนม์ ๖ รอบ และอาคารนวมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ