ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ