ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียูจำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ