ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการตู้เย็น ขนาด ๖.๕ คิว จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ