ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง