ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วยชนิด ๓ ไก ราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๔ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ