ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายกายโทรทัศน์ ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ