ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไบโอดีเซล ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ