ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ K-KY JEELY ๕ GM จำนวน ๓,๖๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ