ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ