ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ