ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องผ่าตัด3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ