ประกาศ!! เนื่องจากระบบโทรศัพท์ของโรงพยาบาลขัดข้อง ทางโรงพยาบาลกำลังเนินการแก้ไข จึงขออภัยในความไม่สะดวก

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์จรัญ   บุญฤทธิการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหมี่

โรงพยาบาลบ้านหมี่
139 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร:036-472051-6 โทรสาร:036471580