ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม O-ring กั้นทางเดินก๊าซ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ