ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้าและวัสดุประปา จำนวน ๗๔ รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2563 11:02

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2563 14:46

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๕ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563 16:27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการเครื่องมือทดแทนที่ชำรุด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2563 16:47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2563 16:44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการชุดผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกแขน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2563 16:43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดซ่อมเอ็นข้อเท้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2563 16:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2563 16:37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน ๑๕ ถัง ประจำเดือนมีนาคม๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2563 16:22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล ๓๗.๘๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2563 16:21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟชุดส่องหลอดลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2563 16:20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหัวดูดเสมหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2563 16:19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสายวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2563 16:17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกรอไมโครมอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2563 16:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2563 19:40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่อง Printer แบบหัวเข็ม จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2563 19:38

ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการสติ๊กเกอร์เทอร์มอล จำนวน ๘๐,๐๐๐ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2563 16:34

ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษกดบัตรคิว จำนวน ๕๐๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563 16:38

ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษทำปก จำนวน ๙๔ ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563 16:28

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการข้อเข่าเทียมชนิดเคลื่นไหวไม่ได้ จำนวน ๔๐ ชุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563 15:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการสายซิลิโคน Do.๐๒๐x๐.๐๓๗ (คล้องท่อน้ำตา) จำนวน ๑ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563 16:05

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563 15:52

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563 15:41

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยา CBC จำนวน ๒๒,๐๐๐ Test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2563 16:09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2563 14:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ปี ๒๕๖๓ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2563 13:58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2563 13:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายฟุตสวิทซ์ลม แบบ๔รู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2563 13:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ HIV strip วิธีที่ ๑ จำนวน ๔,๐๐๐ test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2563 10:02

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2563 09:57

ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563 18:38

ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ Bone Cement ผสมยาปฏิชีวนะ จำนวน ๗๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563 18:12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ Sticker thermal จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563 18:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดซ่อมเอ็นข้อเท้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563 17:31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว ๙ ระดับ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563 17:30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-๕๗๒๕ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563 09:23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-๓๘๓๗ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563 09:18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563 09:17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563 09:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน๑๘รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563 09:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2563 09:52

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการน้ำยาฟอกเลือด จำนวน 2 รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2563 16:55

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ จำนวน ๔๐ ชุด ของโรงพยาบาลบ้านหมี่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2563 16:07

ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2563 14:26

ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2563 13:58

ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาซื้อศัลยกรรมกระดูก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2563 13:52

ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2563 13:49

ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาซื้อกระดาษคิวเทอร์มอล จำนวน ๕๐๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2563 13:45

ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์เทอร์มอลพิมพ์สลากยา จำนวน ๑,๐๐๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2563 13:40

ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2563 13:20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2563 09:14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2563 09:12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า วัสดุประปา และวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2563 18:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Tube Clot Activator ๖ ml. จำนวน ๘,๐๐๐ อัน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2563 09:50

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยา CBC จำนวน ๒๒,๐๐๐ Test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2563 18:31

ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2563 17:16

ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2563 17:14

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ จำนวน ๔๐ ชุด ของโรงพยาบาลบ้านหมี่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2563 14:14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไบโอดีเซล จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2563 18:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการเครื่องฉายภาพวีดีโอและคอมพิวเตอร์(โปรเจคเตอร์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 31 มกราคม 2563 16:59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ชิ้นเนื้อ) จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 30 มกราคม 2563 13:37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการชุดน้ำยา HbA1C (HPLC) จำนวน ๕,๐๐๐ Test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 29 มกราคม 2563 16:41

ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 28 มกราคม 2563 13:13

ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 28 มกราคม 2563 11:53

ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 28 มกราคม 2563 11:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 28 มกราคม 2563 11:35

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 28 มกราคม 2563 11:34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการชุดผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกแขน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 28 มกราคม 2563 11:31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกแขน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 28 มกราคม 2563 11:29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (กลุ่ม Special test) จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 27 มกราคม 2563 16:38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Sen Gram Negative จำนวน ๑,๓๐๐ test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 27 มกราคม 2563 16:34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 27 มกราคม 2563 13:52

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ หัวFlow meter oxygen pipeline โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 27 มกราคม 2563 13:51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องไตเทียม NO.๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 27 มกราคม 2563 13:48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องไตเทียม NO.๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 27 มกราคม 2563 13:47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องไตเทียม NO.๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 27 มกราคม 2563 13:42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม เดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 27 มกราคม 2563 13:40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน๑,๖๐๐ลิตร เดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 27 มกราคม 2563 13:40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน๒รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 27 มกราคม 2563 13:29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเบาะรถเข็นนอนผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 27 มกราคม 2563 09:51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ หมายเลข๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 24 มกราคม 2563 10:36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊สEO จำนวน๒เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 24 มกราคม 2563 10:34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Blood gas POCT จำนวน ๘๐๐ Test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 19:13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Urine Strip ๑๐ แถบ จำนวน ๑๕,๐๐๐ Test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 19:10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Troponin T จำนวน ๙๖๐ test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 19:07

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 19:03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 19:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔๐ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 18:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๕ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 18:54

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแฟ้มประวัติข้าราชการ จำนวน 100 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 16:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 16:23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้น 83A จำนวน 169 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 16:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 13:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 13:55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 13:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดข้อสะโพกเทียม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 13:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดส่องกล้องซ่อมหมอนรองข้อเข่า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 09:58

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบมีสารสีเหลือง จำนวน ๔๕๒ อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 20 มกราคม 2563 16:45

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๓๓๐ อัน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 20 มกราคม 2563 16:43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Oil Dispenser จำนวน ๑๕ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 20 มกราคม 2563 13:35

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (กลุ่มงานเอดส์) จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 20 มกราคม 2563 10:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 16:22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษเครื่อง EDC จำนวน 350 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 16:20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 16:17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแบบบันทึกรหัสโรคหัถการ จำนวน 22,200 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 16:14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแบบฟอร์มใบดมยา จำนวน 75 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 16:12

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ ID Card LISS /Coombs ๒๔x๑๒ Card จำนวน ๑๔ กล่อง ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 14:36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจอคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 12:59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 12:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดซ่อมเอ็นข้อเท้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 12:54

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามแขน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 12:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 12:51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 12:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Spongostan Standard จำนวน ๑๓ กล่อง โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 12:07

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการPatient Hand Switch จำนวน ๑๕๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 12:04

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการPonsky Pull PEG kit ๒๐ cc,Sterile(ชุดสายสวนกระเพาะอาหารผ่านทางผิวหนังหน้าท้อง) จำนวน ๒ Set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 12:02

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการProtack ๕ mm Disp in(ด้ามบรรจุลวดเย็บแบบเกลียวเพื่อยึดแผ่นตาข่าย ขนาด ๓๐) จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 11:58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ SSD Drive โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 11:06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารสิรินธรและนวมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 11:05

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา๖รอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 11:03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นปั๊มสุญญากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 16 มกราคม 2563 18:36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้เย็นเก็บพลาสม่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 16 มกราคม 2563 18:35

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Aduit arm cuff ท่อเดี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 16 มกราคม 2563 18:34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างทำสติ๊กเกอร์พิมพ์ชื่อผู้ป่วย จำนวน ๖๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 16 มกราคม 2563 18:14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ 3x7 ซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 16 มกราคม 2563 16:35

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ชิ้นเนื้อ) จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 16 มกราคม 2563 16:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำทะเบียนผู้ป่วยอุบัติเหตุ จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 16 มกราคม 2563 14:40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการแผ่นตรวจเอนไซม์ G6PD จำนวน ๑๕๐ test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 16 มกราคม 2563 14:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการพรอนโตดราย(Pronto Dry) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 15 มกราคม 2563 19:34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 15 มกราคม 2563 19:31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกแขน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 15 มกราคม 2563 17:45

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑,๖๐๐ ลิตร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 03 มกราคม 2563 11:12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 03 มกราคม 2563 11:11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์อาคารคลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 03 มกราคม 2563 11:10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการสตริปตรวจความเข้มข้นของเลือด จำนวน ๖,๐๐๐ test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 27 ธันวาคม 2562 16:38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 27 ธันวาคม 2562 16:26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 27 ธันวาคม 2562 16:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 27 ธันวาคม 2562 16:14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 27 ธันวาคม 2562 16:10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 27 ธันวาคม 2562 16:07

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 27 ธันวาคม 2562 14:16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 27 ธันวาคม 2562 11:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 27 ธันวาคม 2562 11:06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 27 ธันวาคม 2562 11:05

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบออกซิเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 27 ธันวาคม 2562 11:03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562 15:58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล 1มกราคม-31มีนาคม2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 25 ธันวาคม 2562 15:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 25 ธันวาคม 2562 15:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 25 ธันวาคม 2562 13:43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องคิดเลขไฟฟ้า แบบพิมพ์กระดาษตัวเลข ๑๒ หลัก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 25 ธันวาคม 2562 13:40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 25 ธันวาคม 2562 13:21

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการชุดน้ำยา HbA1C (HPLC) จำนวน ๕,๐๐๐ Test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 24 ธันวาคม 2562 16:24

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 24 ธันวาคม 2562 13:26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 23 ธันวาคม 2562 15:40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562 19:27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562 19:26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการหัวจี้ LEEP จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562 19:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการAdherent/U-Dreap จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562 19:22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการIOBAN ๖๖๔๐ จำนวน ๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562 19:17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ นข-3981 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562 18:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ นข-3837 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562 18:52

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเซ็นเซอร์วัดออกซิเจนในเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562 18:51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ เครื่องที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562 18:50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ รายการลูกปืนล้อหน้ารถเข็นผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562 18:48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ชิ้นเนื้อ) จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562 17:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงประตูห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562 15:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบมีสารสีเหลือง จำนวน ๔๕๒ อัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562 13:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๓๓๐ อัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562 13:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตรวจเช็คระบบน้ำ RO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562 10:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องล้างอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562 10:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน ๑๕ ถัง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562 10:54

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการชุดน้ำยา HbA1C (HPLC) จำนวน ๕,๐๐๐ Test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562 16:15

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๕ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562 15:37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ชิ้นเนื้อ) จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 16 ธันวาคม 2562 20:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 16 ธันวาคม 2562 19:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 16 ธันวาคม 2562 19:54

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 16 ธันวาคม 2562 19:51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 16 ธันวาคม 2562 19:48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการสตริปตรวจความเข้มข้นของเลือด จำนวน ๖,๐๐๐ test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 16 ธันวาคม 2562 19:45

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดใส่เหล็กในโพรงกระดูก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 16 ธันวาคม 2562 19:05

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมที่นอนผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 16 ธันวาคม 2562 11:16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ก่อสร้าง ประปา จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 16 ธันวาคม 2562 11:14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2562 11:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุอื่นๆ ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2562 11:47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 09 ธันวาคม 2562 15:26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Slit Knife ๓.๐ mm จำนวน ๑๕๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 09 ธันวาคม 2562 15:22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 09 ธันวาคม 2562 15:12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 06 ธันวาคม 2562 16:23

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (กลุ่ม Special Lab และ ชิ้นเนื้อ) ของโรงพยาบาลบ้านหมี่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 04 ธันวาคม 2562 15:50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 04 ธันวาคม 2562 15:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล ๑,๖๐๐ ลิตร เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562 11:45

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการชุดน้ำยา HbA๑C (HPLC) จำนวน ๕,๐๐๐ Test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562 10:19

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยา CBC จำนวน ๒๒,๐๐๐ Test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562 10:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ ID Card LISS /Coombs ๒๔x๑๒ Card จำนวน ๑๔ กล่อง ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562 10:10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (กลุ่มงานเอดส์) จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562 10:06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Strip ตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว จำนวน ๖๐,๐๐๐ test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562 10:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 02 ธันวาคม 2562 16:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 02 ธันวาคม 2562 16:55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องสลายต้อกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562 15:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ สายสัญญาณ EKG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562 15:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562 15:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562 14:52

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดซ่อมเอ็นข้อเท้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562 14:34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการชุดผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกแขน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562 14:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Trypon Blue Solution ๐.๐๖% จำนวน ๙ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562 14:30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562 11:22

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๕ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562 11:05

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ ซีพีดี-เอเอส Quardouble blood bag จำนวน ๑๕๖ ถุง ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562 10:05

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562 09:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวัสดุสิ่งพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2562 14:17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2562 10:28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Anti-D (Monoclonal) ๑๐ ml. จำนวน ๑๐ ขวด ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2562 10:23

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๓๓๐ อัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2562 17:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสารหนืดสำหรับใช้ในการผ่าตัดตา (Sodium Hyaluronate ๑๘ mg/ml จำนวน ๑๗๕ กล่อง ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 26 พฤศจิกายน 2562 15:05

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Sodium Hyaluronate ๑๖ mg/ml จำนวน ๒๔๐ กล่อง ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 26 พฤศจิกายน 2562 15:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการรถเข็นอาหาร ติดมอเตอร์ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 26 พฤศจิกายน 2562 09:27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการชุดผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกแขน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 25 พฤศจิกายน 2562 19:28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 25 พฤศจิกายน 2562 19:21

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบมีสารสีเหลือง จำนวน ๔๕๒ อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 25 พฤศจิกายน 2562 13:10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2562 15:23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2562 15:21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวัสดุสิ่งพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2562 15:19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและประปา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2562 14:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ นข-๓๘๓๗ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2562 14:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2562 11:04

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2562 11:03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการเครื่องตรวจวัดแจ้งเตือนและบันทึกอุณหภูมิอัติโนมัติ จำนวน 25 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 20 พฤศจิกายน 2562 16:06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เทอร์มอล จำนวน 25 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 20 พฤศจิกายน 2562 15:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 20 พฤศจิกายน 2562 15:29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 20 พฤศจิกายน 2562 15:21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบก๊าซทางการแพทย์ ๕๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2562 15:38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2562 15:37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องล้างจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2562 10:38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๐๓๔ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2562 10:37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน ๑๕ ถัง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2562 10:37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมัน (ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2562 10:33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562 19:42

ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๓๓๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562 14:38

ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบมีสารสีเหลือง จำนวน ๔๕๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562 14:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการซองพลาสติกใส่ช้อน จำนวน 50,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562 13:48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562 13:43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการใส่เหล็กดามกระดูกแขน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 14:19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 09:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการผ่าตัดซ่อมเอ็นข้อเท้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 09:54

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ของโรงพยาบาลบ้านหมี่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562 10:38

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๕ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562 09:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (กลุ่ม Special test) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562 09:48

จ้างถ่ายเอกสารโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตำบลเชียงงา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2562 16:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยารายการ Bone cement ผสมยาปฏิชีวนะ จำนวน ๒๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 11 พฤศจิกายน 2562 15:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2562 16:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2562 16:20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการแผ่นโลหะดามกระดูกไทเทเนียม ชนิดมีหัวสกรูพยุง และสามารถปรับองศาได้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2562 14:34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้าชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2562 14:28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟท์ อาคารเฉลิมพระชนม์๖รอบ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธิีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2562 12:42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างซ่อมเครื่องผลิตอากาศทางการแพทย์ ปั๊ม Air high compresser โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2562 12:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องดมยาสลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2562 12:40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2562 12:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2562 12:38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ นข ๓๘๓๗ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2562 12:34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2562 12:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 07 พฤศจิกายน 2562 16:51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการข้อสะโพกเทียมแบบก้านสั้นชนิดที่ไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 05 พฤศจิกายน 2562 17:04

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการวัสดุยึดกระดูกแบบมีเกลียวละลายได้ ขนาด ๓.๐ มม. พร้อมด้ามจับและไหมเย็บ ๒ เส้น จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 05 พฤศจิกายน 2562 17:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้าแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 05 พฤศจิกายน 2562 16:58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบมีสารสีเหลือง จำนวน ๕๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 05 พฤศจิกายน 2562 16:03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๖๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 05 พฤศจิกายน 2562 15:38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไบโอดีเซล ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 05 พฤศจิกายน 2562 12:35

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๓๓๐ อัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2562 14:31

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๔๕๒ อัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2562 14:18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องไตเทียม จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2562 13:42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องไตเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2562 13:38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกเกิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2562 11:44

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ ID Card LISS /Coombs ๒๔x๑๒ Card จำนวน ๑๔ กล่อง ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 31 ตุลาคม 2562 08:54

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๑ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562 18:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคัดกรองโลหิตตามมาตรฐาน คัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIVHCVHBV) และส่วนประกอบโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562 18:16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562 16:14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562 15:03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562 15:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๓๓๔ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562 11:42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-๓๑๖๘ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562 11:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-๔๒๐๑ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562 11:38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562 11:35

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 28 ตุลาคม 2562 16:36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 28 ตุลาคม 2562 16:34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการคัดกรองเบาหวาน จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 28 ตุลาคม 2562 16:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการคัดกรองเบาหวาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 28 ตุลาคม 2562 16:31

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ยูนิต จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 28 ตุลาคม 2562 16:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 24 ตุลาคม 2562 16:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 24 ตุลาคม 2562 11:28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 24 ตุลาคม 2562 11:27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 24 ตุลาคม 2562 11:25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด ๔๘ กิโลกรัม จำนวน ๑๕ ถัง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 24 ตุลาคม 2562 11:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 24 ตุลาคม 2562 11:23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการติดตั้งอุปกรณ์ GPS จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 22 ตุลาคม 2562 09:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการเปลี่ยนข้อสะโพก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 22 ตุลาคม 2562 09:29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า รายการBattery Supply SLA 6V 3.4Ah โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562 09:42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า รายการBattery Supply L-ion 3.5V โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562 09:40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562 09:24

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ ID Card LISS /Coombs ๒๔x๑๒ Card จำนวน ๑๔ กล่อง ของโรงพยาบาลบ้านหมี่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562 16:40

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๑ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562 16:37

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาคัดกรองโลหิตตามมาตรฐาน คัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIVHCVHBV) และส่วนประกอบโลหิต

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562 16:33

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562 16:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562 11:17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (กลุ่ม Special test) จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 16 ตุลาคม 2562 09:29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ชิ้นเนื้อ) จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 16 ตุลาคม 2562 09:25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (งานเอดส์) จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 16 ตุลาคม 2562 09:17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการใบพัดลมระบายความร้อนของเครื่องผลิตอากาศทางการแพทย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 16 ตุลาคม 2562 09:06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม O-ring ไปป์ไลน์ออกซิเจน โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 16 ตุลาคม 2562 09:04

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 16 ตุลาคม 2562 09:03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศัลยกรรมกระดูก รายการชุดผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกขาขวา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 15 ตุลาคม 2562 10:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2562 16:26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข๓๑๖๘ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2562 16:26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2562 16:25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2562 16:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้เย็นเก็บโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2562 11:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้เย็นเก็บโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2562 11:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออโรสโคป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2562 11:55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสว่านลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2562 11:47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไบโอดีเซล จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2562 11:06

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๒ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 09 ตุลาคม 2562 07:42

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 08 ตุลาคม 2562 15:42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไบโอดีเซล จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 01 ตุลาคม 2562 11:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑,๖๐๐ ลิตร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 01 ตุลาคม 2562 11:14

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 27 กันยายน 2562 16:13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๕ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 27 กันยายน 2562 10:20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2562 17:22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 25 กันยายน 2562 11:12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ HIV strip วิธีที่ ๒ จำนวน ๙๐๐ test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 25 กันยายน 2562 09:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 25 กันยายน 2562 09:43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 25 กันยายน 2562 09:38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Strip ตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว จำนวน ๒๐,๐๐๐ test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 23 กันยายน 2562 13:52

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 23 กันยายน 2562 13:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๘ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 23 กันยายน 2562 13:43

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-4201ลพบุรี โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 23 กันยายน 2562 13:21

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-3981ลพบุรี โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 23 กันยายน 2562 13:19

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข3168ลพบุรี โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 23 กันยายน 2562 13:18

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 40-0334ลพบุรี โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 23 กันยายน 2562 13:16

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 19 กันยายน 2562 15:59

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๑ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 19 กันยายน 2562 15:55

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตรวายเรื้อรัง จำนวน ๒,๖๐๐ ครั้ง ของโรงพยาบาลบ้านหมี่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 19 กันยายน 2562 15:52

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HbA๑C (HPLC) จำนวน ๒,๐๐๐ test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 19 กันยายน 2562 15:45

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ ID Card LISS/Coombs ๒๔x๑๒ Card จำนวน ๓ กล่อง ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 18 กันยายน 2562 11:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคัดกรองถุงเลือด ค่าเลือด และส่วนประกอบเลือดต่างๆ จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 18 กันยายน 2562 11:46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 18 กันยายน 2562 11:44

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเลือดอัตโนมัติ Complete Blood Cell Count (CBC) จำนวน ๒๒,๐๐๐ Test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 11 กันยายน 2562 14:46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 11 กันยายน 2562 09:44

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน ๗๐ ชุด ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 10 กันยายน 2562 17:29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 06 กันยายน 2562 11:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 06 กันยายน 2562 11:11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (งานเอดส์) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 06 กันยายน 2562 11:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (กลุ่ม Special test) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 06 กันยายน 2562 10:54

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ชิ้นเนื้อ) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 06 กันยายน 2562 10:47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 06 กันยายน 2562 10:25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 06 กันยายน 2562 10:21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 06 กันยายน 2562 10:17

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 06 กันยายน 2562 10:02

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 05 กันยายน 2562 13:34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ จำนวน ๑,๖๐๐ ลิตรร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 05 กันยายน 2562 13:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 05 กันยายน 2562 13:31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 05 กันยายน 2562 11:06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ จำนวน ๑,๖๐๐ ลิตรร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 05 กันยายน 2562 11:04

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน (รอบที่ ๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 03 กันยายน 2562 10:16

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 30 สิงหาคม 2562 10:26

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๒ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2562 15:22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Microalbumin strip จำนวน ๑,๐๐๐ Test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2562 14:33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๒ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2562 14:30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 28 สิงหาคม 2562 10:03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 28 สิงหาคม 2562 10:02

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการ BMS-HOSxP Activation รายปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 28 สิงหาคม 2562 10:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด ๔๘ กิโลกรัม จำนวน ๑๕ ถัง ประจำเดือน กันยนยน ๒๕๖๒

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 28 สิงหาคม 2562 09:58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษกดบัตรคิว จำนวน ๘๐ ม้วนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 26 สิงหาคม 2562 15:18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 26 สิงหาคม 2562 15:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ เครื่องและเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๓๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 26 สิงหาคม 2562 09:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ชิ้นเนื้อ) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562 13:35

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562 13:15

ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Microalbumin strip จำนวน ๑,๐๐๐ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562 11:55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ ซีพีดี-เอเอส Quardouble blood bag ๔๕๐ ml. จำนวน ๑๒๐ pack ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562 12:06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Strip ตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว จำนวน ๕,๐๐๐ Test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 21 สิงหาคม 2562 09:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 21 สิงหาคม 2562 09:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 21 สิงหาคม 2562 09:50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 21 สิงหาคม 2562 09:46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ HIV strip วิธีที่ ๑ จำนวน ๕๐๐ Test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 21 สิงหาคม 2562 09:42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ HbA๑C (HPLC) จำนวน ๕๐๐ Test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 21 สิงหาคม 2562 09:38

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562 22:23

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562 16:51

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Methamphetamine strip วิธีที่ ๒ จำนวน ๑,๗๐๐ test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562 16:42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Anti-D (Monoclanal) จำนวน ๑๐ ขวด ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562 09:47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 16 สิงหาคม 2562 11:58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 16 สิงหาคม 2562 11:55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ ID-Card LISS/Coombs 24x12 Cards จำนวน ๓ กล่อง ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 14 สิงหาคม 2562 18:28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2562 14:31

ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน ๑ งาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2562 09:29

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการโคมไฟผ่าตัดแบบแขวนเพดานชนิดโคมคู่ (LED) จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพฤหัสบดี, 08 สิงหาคม 2562 15:11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการแร็กใส่ภาชนะผู้ป่วยเข้าเครื่องล้างจาน จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 07 สิงหาคม 2562 14:44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 07 สิงหาคม 2562 14:36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 07 สิงหาคม 2562 09:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 06 สิงหาคม 2562 14:55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 06 สิงหาคม 2562 14:51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 06 สิงหาคม 2562 14:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 06 สิงหาคม 2562 14:26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (งานเอดส์) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 06 สิงหาคม 2562 13:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (กลุ่ม Special test) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 06 สิงหาคม 2562 13:38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการปรอทดิจิตอล จำวน ๒ เครื่อง ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562 22:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการสตริปตรวจความเข้มข้นของเลือดผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๔,๐๐๐ test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562 22:46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562 22:44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Methamphetamine strip วิธีที่ ๒ จำนวน ๑,๗๐๐ test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562 22:42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายรณรงค์ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562 17:26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอุปกรณ์ออกบูธระบบน็อคดาว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562 15:29

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๒ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562 15:04

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแบบส่งตรวจ TB05 โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562 15:04

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันอังคาร, 30 กรกฎาคม 2562 13:58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2562 14:36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ชิ้นเนื้อ) จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2562 12:11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สหุงต้มขนาด ๔๘ กิโลกรัม จำนวน ๑๕ ถัง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2562 10:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบผลิตสุญญากาศ (VACUUM) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2562 10:06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม O-ring กั้นทางเดินก๊าซ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2562 10:05

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม Pipeline Oxygen โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2562 10:03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจุดต่อ Air Compresser Pipeline โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2562 10:02

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Vacuum Switch Danfossโดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2562 09:59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม Vacuum (Suction Pipeline) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2562 09:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2562 14:34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2562 14:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษกดบัตรคิว จำนวน ๓๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2562 14:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2562 14:20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการไฟฉุกเฉิน จำนวน ๑๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2562 14:18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการน้ำยาฆ่าเชื้อชนิด High Level Disinfection จำนวน ๖ แกลลอน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
on วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2562 16:07