ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการProtack ๕ mm Disp in(ด้ามบรรจุลวดเย็บแบบเกลียวเพื่อยึดแผ่นตาข่าย ขนาด ๓๐) จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ