ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารสิรินธรและนวมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ