ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการเครื่องฉายภาพวีดีโอและคอมพิวเตอร์(โปรเจคเตอร์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ