ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน๑,๖๐๐ลิตร เดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ