ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไบโอดีเซล จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ