ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์เทอร์มอลพิมพ์สลากยา จำนวน ๑,๐๐๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ