ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-๕๗๒๕ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ