ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ HIV strip วิธีที่ ๑ จำนวน ๔,๐๐๐ test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ