ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน ๑๕ ถัง ประจำเดือนมีนาคม๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ